skip to Main Content

Delen therapie

“Het is de kwaliteit van onze innerlijke gehechtheid die bepaalt hoe veilig we ons vanbinnen voelen en hoe gemakkelijk of moeilijk het is om ‘mij’ te zijn.” J. Fisher

Vorige week nam ik deel aan een congres over traumagerelateerde dissociatie, de dag erna kwam mij een artikel van Dr. Arielle Schwarz onder ogen. In april volg ik de eerste Resource-therapy* training in Nederland, maar in eerste instantie na het lezen en werken met de materie van het boek van Janina Fisher over ‘Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma, het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen’ wil ik graag iets met jullie delen over het werken met delen en het belang hiervan bij vroegkinderlijk trauma.

Een van de belangrijkste redenen dat we onze doelen in het leven (of in therapie) niet halen heeft te maken met onopgeloste conflicten tussen verschillende delen van ons zelf. Hiermee wil ik niet legitieme barrières -zoals armoede, ziekte, gebrek aan sociale steun of het leven in een onveilige situatie- minimaliseren, welke allemaal herstel kunnen beïnvloeden.
Echter, wanneer je vast zit of je niet in staat bent je potentieel te bereiken ondanks je harde werk, dan zou werken met de delen een helder inzicht kunnen geven.

Delen-therapie houdt zich bezig met de conflicten tussen delen die wanneer ze onopgelost blijven, jouw pogingen tot herstel kunnen saboteren. Bijvoorbeeld, tijdens een sessie zullen er momenten zijn waarop je probeert te werken met een traumatische herinnering. Zélfs wanneer je er klaar voor bent om tot heling te komen, is er mogelijk een deel van jou dat interfereert met het proces. Dit is een poging je te beschermen voor kwetsbare gevoelens die mogelijk bedreigend voor je zijn om te voelen.

“Succesvolle behandeling van vroegkinderlijk trauma of Complexe-PTSS vereist het vermogen te werken met delen en ego-states. Binnen de delen-therapie bereik je herstel van trauma door (h)erkenning te geven aan verstoten delen door ze weer een stem te geven. Het doel is om je te helpen een belichaamd zelfgevoel te ontwikkelen, waarin je in staat bent emoties, kwetsbare gevoelens en jonge delen van jezelf op een compassievolle manier te ‘dragen’.“ (Dr Arielle Schwartz)

Delen therapie heeft zijn gedachtegoed liggen in een basis waarbij de leden van onze familie van oorsprong geïnternaliseerd zijn als onderdeel van ons zelfgevoel wanneer we kinderen zijn en onderdeel van ons blijven in de ontwikkeling naar het volwassen worden. Delen kunnen ook een representatie zijn van jongere versies van ons zelf – soms ook ‘het innerlijke kind’ genoemd.
Onopgeloste traumatische gebeurtenissen in de kindertijd kunnen in een jong deel van het zelf ‘bewaard’ blijven tot er ruimte is om aandacht te gaan geven aan deze herinneringen.

Er zijn veel verschillende benaderingen die werken met delen, in het bijzonder, Ego State Therapy (Watkins & Watkins, 1997), Gestalt Therapy (Perls, 1973), en Internal Family Systems Therapy, IFS (Schwartz, 1997).

In werkelijkheid, hebben de meeste mensen delen…en dat betekent zeker niet dat je meerdere persoonlijkheden hebt. Beter gezegd, het is een teken van menselijkheid. Je hebt jouw deel aan kwetsuren en verwondingen opgelopen die aandacht behoeven. Bovendien, onze delen bevatten belangrijke eigenschappen die wanneer ze de gelegenheid hebben je creativiteit, plezier en gevoel van leven en heel-zijn kunnen herstellen.

Werken met delen creëert een gelegenheid voor zelf-bewustzijn en kan leiden tot een groter gevoel van integratie. Terwijl zelf-hulp technieken waardevol zijn, is er voor delen-werk vaak support nodig van een opgeleide therapeut. De structuur van psychotherapie en kennis van een opgeleide therapeut kunnen je helpen daar te komen, in de diepte van het proces, die je in je eentje niet bereikt. Ik wil je op het hart drukken dat wanneer je zoekt naar een therapeut die bekend is met werken met delen ook op andere vlakken trauma-geinformeerde therapie biedt. Van belang, zodat je het niet alleen hoeft te doen!

“Om een geïntegreerd mens te zijn, zo stelt Daniel Siegel (2010), is differentiatie en verbinding’ vereist. Dat wil zeggen dat het noodzakelijk is om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende delen van het zelf, om ze te benoemen als delen, maar ook om ze te verbinden met andere delen en met het geheel waarvan ze deel uitmaken.”**

*Resource-therapy is ontwikkelt door Prof. Gordon Emmerson, PhD. Resource-therapy is gebaseerd op het gedachtegoed van de Ego-Sate-Therapy. Het belangrijkste onderscheid tussen de twee is dat Watkins uitging dat de delen hun oorsprong hebben in een traumatische gebeurtenis, als afgesplitste delen van de kern persoonlijkheid. Waartegen Emmerson de delen benadert als gevormd in de jeugd door herhaling van overlevingsmechanismen. Hiermee veranderen de delen tegelijk in hulpbronnen die ons destijds hebben geholpen te overleven.
(Bron: https://www.resourcetherapyinternational.com/)

Bronnen:
**Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma; Janina Fisher. 2008. Uitgeverij Mens!
‘Parts Work Therapy’. Artikel van dr Arielle Schwartz op drarielleschwartz.com
Congres traumagerelateerde dissociatie, Suzette Boon, Onno van der Hart en Kathy Steele.

Back To Top